Therapie!?

Wat kan therapie betekenen?

Mensen schrijven unieke verhalen: mogelijkheden en kwetsbaarheden tonen zich in een uniek samenspel met vele anderen en contexten…

Telkens weer afstemmen, niet altijd even makkelijk of evident: soms loopt het stroef, slaat de twijfel toe, raken mensen verstrikt in last…

Ik ga graag met je op weg om knopen te ontrafelen en opnieuw richting te vinden

Pasklare antwoorden zijn er helaas niet voorhanden.  Ik engageer me wel tot een creatieve zoektocht naar wat (en wie) helpend voor je zou kunnen zijn.

Hierbij laat ik me inspireren door het systeemtheoretische gedachtengoed, waarin context, dialoog, verbinding en kracht(bronnen) centraal staan.

Dit betekent ook maatwerk: één of enkele gesprekken kunnen voldoende zijn; langdurige opvolging is ook mogelijk.  Soms is individuele therapie aangewezen, soms geniet relatie- en/of gezinstherapie de voorkeur.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x