Therapie!?


Mensen schrijven unieke verhalen: mogelijkheden en kwetsbaarheden tonen zich in een uniek samenspel met vele anderen en contexten...  Soms loopt dit helaas niet afgestemd en harmonieus.  Er kunnen zich hindernissen opduiken, misverstanden en conflicten ontstaan.  Graag ga ik met je op weg om knopen te ontrafelen en opnieuw richting te vinden...

Pasklare antwoorden zijn er helaas niet voorhanden.  Ik engageer me wel tot een creatieve zoektocht naar wat (en wie) helpend voor je zou kunnen zijn.

Hierbij laat ik me inspireren door het systeemtheoretische gedachtengoed, waarin context, dialoog, verbinding en kracht(bronnen) centraal staan.

Dit betekent ook maatwerk: één of enkele gesprekken kunnen voldoende zijn; langdurige opvolging is ook mogelijk.  Soms is individuele therapie aangewezen, soms geniet relatie- en/of gezinstherapie de voorkeur.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x